Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн бүрэн эрх

                                                                            Шүүхийн бүрэн эрх