-1

Байгалиа хамгаалъя аянд Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар нэгдэж байна

2024-05-10 00:00:00    |   112

Улсын хэмжээнд хянан шийдвэрлэсэн Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг 10 хэрэг тутмын нэг нь Сэлэнгэ аймагт үйлдэгдэж шүүхээр шийдвэрлэгдэж байна.

. . .